Home » Voor nieuwe ouders » De toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure

Toelating
In principe zijn alle kinderen die van muziek en zingen houden welkom op de Koorschool. Wel houden we enkele criteria aan omtrent de muzikale aanleg en cognitieve vaardigheden van de kinderen.
Om een fijne tijd op de Koorschool te hebben is het belangrijk dat:
1. De leerling een gezonde zangstem en een goed muzikaal gehoor heeft.
2. De leerling plezier beleeft in zingen.
3. De leerling de voorgaande leerjaren zonder grote zorgbehoeften doorlopen heeft.
4. De leerling zich tijdens koorrepetities voldoende kan concentreren en een positieve houding heeft in de groep.
Procedure
Dit jaar hebben we op 9 maart 2019 onze Open Dag, waar ook kinderen van harte welkom zijn.
Zij krijgen de mogelijkheid mee te doen met een openbare muziekles. Ouders kunnen hun kinderen opgeven voor de introductielessen en inschrijven voor de audities.
Vervolgens worden er audities gehouden. Komend schooljaar hebben wij plaats in groep 5. De kinderen die door de auditie zijn gekomen worden op 10 april uitgenodigd om met elkaar en met ons kennis te maken. Aansluitend wordt met het hele team besproken welke kinderen goed op hun plek zouden zijn op de Koorschool. Daarbij spelen de LOVS-resultaten ook een rol.

1. Introductielessen:
De introductielessen zijn op 14 en 21 maart van 16.00 uur tot 16.45 uur in de concertzaal van de Koorschool. Hier kunnen kinderen kennismaken met de muzieklessen en uitvinden of het iets voor hen is. Deelname is vrijblijvend en kosteloos. Ouders die niet in de gelegenheid zijn de Open Dag te bezoeken, kunnen hun kind voor de lessen opgeven door een mail te sturen naar koorschool@koorschoolutrecht.nl
2. Inschrijven voor audities:
Inschrijven voor de audities kan op de Open Dag of door een mail te sturen naar koorschool@koorschoolutrecht.nl.
(De uiterste inschrijfdatum voor de audities is 22 maart 2019)
De audities vinden dit jaar plaats op 26 en 28 maart.
De ouders ontvangen vervolgens een uitnodiging voor hun kind. Kinderen auditeren in groepjes van drie, een auditie duurt een kwartier. Hiervoor moeten de kinderen een eigen liedje en een verplicht liedje zingen dat te downloaden is via onze website. Op 11 april laten we alle ouders weten welke kinderen doorgaan voor de kennismakingsmiddag.
3. Wederzijdse kennismaking:
Op woensdag 17 april ontvangen we de aspirant-leerlingen op de Koorschool. In een ontspannen setting doen we verschillende activiteiten met de kinderen, waarbij we letten op hun gedrag, hun concentratie en hun houding in de groep.
De ouders worden op dat moment door de directeur bijgepraat over de dagelijkse gang van zaken op de Koorschool. Graag ontvangen wij op deze dag een kopie van het laatste rapport van het kind en een overzicht uit het LOVS van de oude school.
4. Uitslag:
Op woensdag 17 en donderdag 18 april brengen we alle ouders telefonisch van de uitslag op de hoogte.
5. Aanleveren onderwijskundig rapport:
Wanneer een kind geplaatst wordt op de Koorschool zal met de andere basisschool de overdracht van het onderwijskundig rapport plaatsvinden. Wanneer alle documenten zijn ontvangen (onderwijskundig rapport, kopie ID-bewijs, BSN nummer en inschrijfformulier) is de inschrijving definitief.
6. Op maandag 9 juli is er dan nog een kennismakingsuurtje voor onze nieuwe leerlingen.

Data 2019:

  1. Tijdens de Open Dag op 9 maart: inschrijving introductielessen
  2. Introductielessen: 14 en 21 maart van 15.45 -16.30 uur
  3. Inschrijving voor toelatingsprocedure koorschool sluit: 22 maart
  4. Audities: 26 en 28 maart
  5. Wederzijdse kennismaking: 10 april
  6. Telefonische uitslag aan de ouders: 11 april
  7. Interne plaatsingsprocedure afgerond: 1 juni
  8. Administratieve procedure afgerond: 1 juli

9. kennismakingsuurtje: 8 juli