Home » Onze school » Schoolplan en Schoolgids

Schoolplan en Schoolgids

De primaire doelstelling uit het Schoolplan 2011-2015 is als volgt geformuleerd: onderwijsdoelen, -methoden en werkvormen zijn afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van elk kind en worden op maat en flexibel ingezet. De talenten voor leren en muziek staan centraal.

Dit wil zeggen dat we ons inspannen voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben,  kinderen die zonder extra ondersteuning kunnen en  kinderen die juist een grotere uitdaging behoeven. Het is de ambitie van de koorschool om via handelingsgericht werken het maximale uit ieder kind te halen.

Omdat de koorschool niet alle inhoudelijke expertise in huis kan hebben, wordt er bij vragen omtrent leren en gedrag ondersteuning gevraagd aan het samenwerkingsverband RK/AB (Rooms Katholiek en Algemeen Bijzonder onderwijs). Het protocol hiervoor en de verdeling van taken binnen de koorschool bij extra ondersteuning is vastgelegd in het Zorgplan.

Het Schoolplan en de Schoolgids zijn hieronder te downloaden:

Bijlagen

Schoolplan 2015-2019

Schoolgids 2018-2019