Schoolgids

De schoolgids beschrijft min of meer de dagelijkse gang van zaken en wordt elk jaar bijgewerkt. Met name voor nieuwe ouders bevat deze gids veel praktische informatie.

De schoolgids is hieronder te downloaden.

Het schoolplan 2023-2027 beschrijft in de eerste plaats onze kwaliteit: onze visie en onze missie en de daaraan gekoppelde doelen. Het is tevens een verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de overheid, het bevoegd gezag en de ouders en als een planningsdocument (wat willen we wanneer verbeteren?). Jaarlijks stellen we een uitgewerkt plan op, dat telkens wordt geƫvalueerd en bijgesteld. Het schoolplan kunt u opvragen bij de directie.