Home » Onze school » Bestuur

Bestuur

_MG_3840-00De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag (zoals het bestuur officieel heet) is de stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK), een naam waarin we het verleden van de school als vakopleiding voor kerkmusici terug lezen. Zie ook Oorsprong

De Koorschool is een zelfstandige stichting die wordt bestuurd door de directeur bestuurder en een aantal niet uitvoerende toezichthouders. De toezichthouders ondersteunen de directeur bestuurder in de uitoefening van haar taak door hun specifieke expertise omtrent hun portefeuille ter beschikking te stellen.

Dagelijks bestuur:
Directeur-Bestuurder: Margriet van der Ploeg

Toezichthoudend:
Voorzitter: Ada van der Velden
Penningmeester/financiën: Willem Kuijpers                                            Financiën: Gerrit Bronsema
Vastgoedportefeuille: Kees Streefkerk
Muziekportefeuille: Suzanne Konings
Onderwijsportefeuille: Ada van der Velden/ Henk Zijlstra
PR en fondsenwerving: Kees, Suzanne en Ada

Secretariaatsadres bestuur
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek (NIKK)
Plompetorengracht 5, 3512 CA  Utrecht
KvK 41180001

Jaarrekeningen
Recente jaarrekeningen van de school kunnen hier worden ingezien.