Home » Voor ouders » Vrij vragen?

Vrij vragen?

Ziekmelden voor schooltijden: telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur (030-231 94 56).
Ziekmelden voor koorrepetities of muziekactiviteiten: via afmelden@kkuweb.n

De Leerplichtwet is van kracht, dat betekent dat ongeoorloofd verzuim bij de Leerplichtambtenaar moet worden gemeld. Alle absenties worden in Ouderportaal Parnassys geregistreerd en zijn door de ouders in te zien. Ook het te laat komen is hierin te vinden.

Alle andere absenties, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de leerkracht via de mail. Bij voorkeur ruim op tijd, liefst twee weken van tevoren.

Er is ook een schriftelijke aanvraag (via de mail) nodig om vrij te vragen voor andere absentie. Daarvoor is de directie degene die de aanvragen toetst aan de wettelijke criteria. Een toekenning of afwijzing wordt vastgelegd en in het leerlingdossier bewaard. U kunt u aanvraag indienen via Margriet@koorschoolutrecht.nl.

 

‘Op deze school mocht onze dochter zijn wie ze is.’

Bron: een ouder in Het Plompetorentje, juli 2011-2012