Hoe ouders het koor helpen

Het Kathedrale Koor rekent op de hulp van ouders bij de wekelijkse koorrepetities. Ouders van groep 7 en 8 zijn daarvoor bij toerbeurt OPAL, dat betekent: Opvang Aspirant Leden van het Kathedrale Koor.

Een OPAL is een soort gastvrouw of gastheer op de avondrepetities en in de kerk. Op donderdagavond open en sluit je de achterpoort en zet je drinken en iets lekkers klaar.

In de jaarkalender wordt een OPAL-rooster gemaakt, ook voor de zondagen waarop in de kathedraal wordt gezongen. Uiteraard komt iedereen altijd zijn beurt na, en als je eens niet kan, kan er onderling geruild worden. Geef de wisseling dan wel op tijd door via: afmelden@kkuweb.nl