Home » Voor nieuwe ouders » Naar de koorschool?

Naar de koorschool?

Halverwege je schooltijd van basisschool veranderen is een hele beslissing. Toch doen zo’n 20 kinderen dat elk jaar. Ze gaan van groep 4 op hun vertrouwde basisschool naar groep 5 van de Kathedrale Koorschool Utrecht. Waarom?


De Kathedrale koorschool is een kleine, bijzondere basisschool die begint vanaf groep 5. Dat heeft alles te maken met profiel van de school, waarin muziek en koorzang centraal staan. Naast de gewone basisschoollessen krijgen de leerlingen veel zingen en muziek. Er wordt ook een uitgebreid cultureel programma aangeboden, waarin creativiteit en talentontwikkeling centraal staan. Dankzij de kleine klassen krijgt ieder kind veel individuele aandacht. Bovendien is zo’n kleine school erg gezellig, want iedereen kent elkaar.

Voordat nieuwe leerlingen worden toegelaten worden er audities georganiseerd. Er is ook een aantal introductielessen om te wennen aan het gebouw, de leerkrachten en nieuwe muzikale dingen te leren. Tot slot worden de kinderen een woensdagmiddag uitgenodigd om met de nieuwe juf te werken, en te laten zien op welk niveau zij instappen in de (meestal nieuwe) methoden voor rekenen, lezen en spelling.

Hoe de toelating werkt vind je hier. Voor een verkennend gesprek een afspraak gemaakt worden met de directeur- bestuurder Margriet van der Ploeg via de mail (koorschool@koorschoolutrecht.nl) of via een telefonische afspraak (030-234 0910).