Home » Voor nieuwe ouders » Naar de koorschool?

Naar de koorschool?

De Kathedrale Koorschool is een kleine, bijzondere basisschool die begint bij groep 5. (En soms bij groep 4) Dat heeft alles te maken met het profiel van de school, waarin muziek en koorzang centraal staan. Naast de gewone basisschoollessen krijgen de leerlingen veel les in zingen en muziek. De school biedt ook een uitgebreid cultureel programma aan, waarin creativiteit en talentontwikkeling centraal staan. Dankzij de kleine klassen krijgt ieder kind veel individuele aandacht. Bovendien is zo’n kleine school erg gezellig, want iedereen kent elkaar.

Halverwege de schooltijd van basisschool veranderen is een hele beslissing. Toch doen zo’n 20 kinderen dat elk jaar. Ze gaan van groep 4 op hun basisschool naar groep 5 van de Kathedrale Koorschool Utrecht. Het is een nieuw begin voor álle kinderen in de klas en de ervaring leert dat de kinderen snel gewend zijn aan hun nieuwe school.

Voordat nieuwe leerlingen worden toegelaten worden er audities georganiseerd. Er is ook een aantal introductielessen om te wennen aan het gebouw, de leerkrachten en nieuwe muzikale dingen te leren. Tot slot worden de kinderen een woensdagmiddag uitgenodigd om met de nieuwe juf te werken, en te laten zien op welk niveau zij instappen in de (meestal nieuwe) methoden voor rekenen, lezen en spelling.

Voor de groepen 1 tot 4 van de basisschool is er buiten schooltijd ‘Kinderkoor Spelenderwijs’, om alvast lekker te zingen en te proeven aan de school.

Hoe de toelating werkt vind je hier. Voor een verkennend gesprek een afspraak gemaakt worden met de directeur- bestuurder Margriet van der Ploeg via de mail (koorschool@koorschoolutrecht.nl) of via een telefonische afspraak (030-234 0910).