Home » Voor ouders » Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een Vereniging van ouders . Zij helpen bij extra activiteiten, houden contact met de MR en beheren en innen de ouderbijdrage.

Deze ouderbijdrage wordt besteed aan:

  • het schoolreisje;
  • de koorschoolreis;
  • het studieweekend;
  • de koorconcertreis;
  • de koorkleding;
  • bijdrage aan Kodaly onderwijs en toezicht overblijven;
  • feesten als Sinterklaas, Kerst, carnaval, het Zomerfeest, bedankjes van ouders en het afscheid van groep 8.

De ouderbijdrage bedraagt 390 euro per kind. Elk jaar wordt de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van ouders. Een toelichting op de ouderbijdrage is te vinden op de Documentenpagina.

De Ouderraad organiseert de commissies en verzorgt bijzondere activiteiten van de school. De raad bestaat uit 4 à 5 ouders. De samenstelling van de OR vindt jaarlijks plaats tijdens de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar. De OR vergadert maandelijks, de directeur van onze school woont deze vergaderingen op verzoek bij. Meer informatie is te vinden op de Documentenpagina.

De ouders die in de OR zitten zijn tevens overlegpartners voor de vertegenwoordigers van de ouders in de Medezeggenschapsraad (MR), waarmee zij actuele schoolsituaties kunnen bespreken.

De Ouderraad is te bereiken via: ouderraad@koorschoolutrecht.nl