Ouderraad

Alle ouders van zijn lid van de vereniging van ouders (VVO) van de Kathedrale Koorschool te Utrecht. De Ouderraad (OR) is het bestuur van deze vereniging. Zij zorgen voor hulp bij extra activiteiten, houden contact met ouders, de MR, de school, het koor en beheren en innen de ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt ook ingezet t.b.v. enkele activiteiten van het Kathedrale Koor, waarmee de school nauw samenwerkt.

Deze ouderbijdrage wordt besteed aan:

 • het schoolreisje;
 • de koorschoolreis;
 • het studieweekend;
 • de koorconcertreis;
 • de koorkleding;
 • bijdrage aan onderwijs volgens de Kodaly werkwijze en toezicht overblijven;
 • feesten als Sinterklaas, Kerst, carnaval, het Zomerfeest, bedankjes van ouders en het afscheid van groep 8.

De ouderbijdrage bedraagt 430 euro per kind. Elk jaar wordt de ouderbijdrage voor het komende schooljaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van ouders. Een toelichting op de ouderbijdrage is te vinden op de Documentenpagina.

De Ouderraad organiseert de commissies en verzorgt bijzondere activiteiten van de school. De raad bestaat uit 4 √† 5 ouders. De samenstelling van de OR vindt jaarlijks plaats tijdens de algemene ouderavond aan het begin van het schooljaar. De OR vergadert maandelijks, de directeur van onze school woont deze vergaderingen op verzoek bij. Meer informatie is te vinden op de Documentenpagina.

De ouders die in de OR zitten zijn tevens overlegpartners voor de vertegenwoordigers van de ouders in de Medezeggenschapsraad (MR), waarmee zij actuele schoolsituaties kunnen bespreken.

Mocht u een leuk idee hebben, of een vraag, of ergens mee zitten en wilt u weten hoe andere ouders hier tegenaan kijken? Spreek ons dan gerust aan of mail ons op ouderraad@koorschoolutrecht.nl

Voor schooljaar 2022-2023 bestaat de ouderraad uit

 • Mark Soekarjo (voorzitter)
 • Saartje Schrage (secretaris)
 • Roos Barth (penningmeester)
 • Marjolein Ubels
 • Paul Oostindie (kascommissie)
 • Ewout ten Heuw (kascommissie)