Ziek of naar de dokter?

Ziekmelden voor schooltijden: telefonisch tussen 8.00 en 8.15 uur (030-2340910).
Ziekmelden voor koorrepetities of muziekactiviteiten: via afmelden@kkuweb.nl

De wet op de leerplicht schrijft ons voor dat we alle ziekmeldingen moeten registreren. Dat doen we in Ouderportaal Parnassys. Daarin wordt ook het te laat komen bijgehouden.

Vrij vragen
Alle andere absenties, zoals een bezoek aan de dokter of tandarts moeten schriftelijk worden aangevraagd bij de leerkracht via de mail. Bij voorkeur ruim op tijd, liefst twee weken van tevoren.

Er is ook een schriftelijke aanvraag (via de mail) nodig om vrij te vragen voor andere absentie. Daarvoor is de directie degene die de aanvragen toetst aan de wettelijke criteria. Een toekenning of afwijzing wordt vastgelegd en in het leerlingdossier bewaard. U kunt u aanvraag indienen via margriet@koorschoolutrecht.nl.