Home » Toekomst Koor » Nieuwsbericht Kathedrale Koor en Koorschool

Nieuwsbericht Kathedrale Koor en Koorschool

Het Kathedrale Koor verkeert in zwaar weer. Het voortbestaan van het Koor is na de zomer van 2021 op dit moment onzeker. 

Het probleem is ontstaan doordat de parochie van de kathedraal, die de werkgever is van dirigent Gerard Beemster, geen 12, maar nog slechts 4,5 uur beschikbaar heeft gesteld voor een eventuele opvolger. De parochie moet ernstig bezuinigen, vanwege het sterk teruglopend aantal bezoekers aan haar kerken. Dit is uiteraard onvoldoende om het KKU in zijn huidige vorm te behouden. 

Allereerst is het belangrijk om te melden dat de Koorschool gewoon blijft bestaan. Ons bestaan is organisatorisch en financieel niet afhankelijk van het koor. Het Kathedrale Koor en de Koorschool hebben wel een lange geschiedenis van verbondenheid. Dat is uniek en heel waardevol. Wij zijn er dan ook niet op gericht om die verbondenheid zonder meer aan de kant te schuiven. Daarnaast zouden we met een eventuele en natuurlijk onwenselijke opheffing van het KKU een bijzonder podium missen, namelijk de missen in de Catharinakathedraal. 

Wat doet de Koorschool nu? Het schoolbestuur wil dit moment aangrijpen om wat fundamenteler na te denken over de muzikale toekomst van de Koorschool, om vervolgens te werken aan de praktische invulling. Het bestuur heeft daarom besloten een adviesraad in het leven te roepen, die bestaat uit een team,- bestuurs,- en oudergeleding en enkele externe mensen met een diverse achtergrond. 

De raad gaat zich onder meer buigen over de missie van de koorschool; de identiteit van de school met en zonder samenwerking met het KKU; de rol van de cultuurhistorie en de traditie waarin de school is opgenomen en mogelijkheden tot alternatieve samenwerkingen. Van daaruit worden verschillende toekomstbestendige scenario’s opgesteld. 

De bevindingen van de adviesraad worden besproken in het bestuur. Daarna bepaalt het bestuur de te volgen koers draagt tevens zorg voor de uitvoering ervan. Het streven is om dit ruim voor de zomervakantie af te ronden. 

De MR speelt hierbij een belangrijke adviserende rol. De MR- leden zijn zeer goed op de hoogte van de situatie en altijd bereid tot het geven van informatie. 

U kunt ook de school bellen of mailen: margriet@koorschoolutrecht.nl

Mogelijke vragen kunnen zijn:

  • als we doorgaan met de samenwerking, hoe moet het financiële gat dat is ontstaan gedicht worden
  • als we doorgaan met de samenwerking, welke afspraken zouden we moeten maken over repertoire, aantal uren repeteren, aantal optredens, toelating, aantal kinderen etc.
  • als we niet doorgaan met de samenwerking, hoe moet het muzikale gat dat ontstaat gedicht worden
  • hoe houden we op een betekenisvolle wijze vast aan de culturele, historische en katholieke traditie van de Koorschool
  • welke andere vormen van samenwerking met Kathedrale Koor en bisdom/parochie zijn er mogelijk of wenselijk

Tenslotte nog even in het kort: de school blijft open, ook voor toekomstige leerlingen. We zien de waarde van de samenwerking met het KKU. We maken nu eerst pas op de plaats om de toekomst vorm te geven.